FAQs Complain Problems

कालिकिच ताल बेलडाँडी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. २ मा पर्ने प्राकृतिक ताल बेलडाँडी गाउँपालिका र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको किनारामा अवस्थित छ । यस तालको क्षेत्रफल करिब ५ किलोमिटर सम्म फैलिएको छ ।

Read More

झिलमिला- ५

Read More

आधारभुत तह (कक्षा ८ ) उत्तिर्ण परीक्षाको समयसारिणी प्रकाशित गरिएको

यस बेलडाँडी गाउँपालिका स्तरिय आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तिर्ण परीक्षा समितीको मिति २०७५/१०/२१ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार यस गाउँपालिका अन्तर्गतका विध्यालयहरुमा तपशिल बमोजिमको समयसारिणी अनुसार बिहान ८:०० बजे देखी परिक्षा संचालन हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागी अनुरोध छ ।

जन प्रतिनिधि

हरिश चन्द्र राना

अध्यक्ष +977-9801378685

शान्ती नाथ

उपाध्यक्ष +977-9809408413

पदाधिकारी

प्रशासन
शाखा अधिकृत
+9779810713715
सूचना प्रविधि अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
+977-9865972701
दिपक बहादुर बिष्ट
ना.सु
+977-9809478033
शाखा अधिकृत
+977-9848714072

Services

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, र म्याद नाघेमा रु. १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. बालकको बाबु /आमाको नागरिकता

३. अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

४. विध्यालयमा अध्ययनरत भएमा विध्यार्थिको चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी